Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tah bouřky
jedna z charakteristik zjišťovaných při pozorování bouřek. Znamená směr, kterým se pohybuje pozorovaná bouřka, resp. bouřkový oblak neboli cumulonimbus. Pozorovatel při začátku bouřky, tj. při prvním zablesknutí a zahřmění, určí směr, v němž je bouřka pozorována a podobně i na konci bouřky při posledním zahřmění. Tah bouřky se udává ve stupních, zpravidla s přesností na desítky stupňů, např. zápis 230-050 znamená, že bouřka postupovala přibližně směrem od jihozápadu k severovýchodu. U bouřky, která bez pohybu zanikne na místě vzniku, se udává jen směr místa vzniku bouřky.
angl: thunderstorm movement; slov: ťah búrky; něm: Bewegungsrichtung des Gewitters f, Zugbahn des Gewitters f; rus: движение грозы, путь грозы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: