Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost větru
1. vektor, který popisuje pohyb zvolené vzduchové částice v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku (angl. wind velocity). Směr opačný horiz. složce tohoto vektoru označujeme jako směr větru, vert. složku jako vertikální rychlost.
2. jeden ze základních meteorologických prvků, který vyjadřuje velikost horiz. složky vektoru větru (angl. wind speed). Rychlost větru se udává v m.s–1, v uzlech (knotech), v km.h–1, případně v mph (míle za hodinu). Při měření větru v Česku je jako rychlost větru označován desetiminutový průměr velikosti vektoru větru; dalšími dvěma zjišťovanými veličinami jsou průměrná a maximální rychlost větru. V některých zemích se používají jiné intervaly měření; při jejich porovnání můžeme mluvit např. o desetiminutové rychlosti větru, v USA o minutové rychlosti větru apod. Tato hodnota je mj. určující pro označení větrné bouře stupněm z Beaufortovy stupnice větru. Viz též pulzace větrunáraz větruhúlava, extrémy rychlosti větru.
angl: wind speed, wind velocity; slov: rýchlosť vetra; něm: Windgeschwindigkeit f; rus: скорость ветра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: