Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rychlost větru
1. vektor rychlosti pohybu vzduchu, obvykle jeho horiz. složka. Vert. složka se zpravidla určuje jako samostatná veličina a označuje se jako vert. (výstupná, stoupací) rychlost;
2. velikost vektoru rychlosti pohybu vzduchu. Rychlost větru se měří v m.s–1, v uzlech (knotech), popř. v km.h–1. Pro odhad rychlosti větru se používá Beaufortova stupnice větru. Viz též vítr, měření větru, profil větru, extrémy rychlosti větru.
angl: wind speed, wind velocity slov: rýchlosť vetra něm: Windgeschwindigkeit f rus: скорость ветра  1993-a2
podpořila:
spolupracují: