Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie synoptická izobarická
synoptická meteorologie druhé poloviny 19. stol. Tehdejší synoptická analýza spočívala především v rozboru přízemního tlakového pole pomocí izobar a ještě nebyla prováděna frontální analýza. Izobarická synoptická meteorologie objevila tlakové útvary, jejich vzájemné působení a převládající směry pohybu, např. dráhy cyklon, statist. zkoumala rozložení met. prvků v tlakových útvarech, poznala souvislost mezi směrem větru a rozdělením tlaku vzduchu a stanovila řadu empir. pravidel dosud využívaných v synop. praxi. Na popsané stadium synop. meteorologie přímo navázaly objevy norské meteorologické školy.
angl: isobaric synoptic meteorology slov: izobarická synoptická meteorológia něm: Druckfeldsynoptik f, Isobarensynoptik f rus: изобарическая синоптическая метеорология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: