Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

refrakce astronomická
zvětšení výšky polohy dané hvězdy nad astronomickým obzorem způsobené lomem světelných paprsků při průchodu celou zemskou atmosférou. Největší je v těsné blízkosti obzoru, kde dosahuje přes polovinu úhlového stupně. Přesné hodnoty závisejí na aktuálním vert. profilu hustoty vzduchu v atmosféře.
angl: astronomic refraction, astronomical refraction slov: astronomická refrakcia něm: astronomische Refraktion f rus: астрономическая рефракция  2016
podpořila:
spolupracují: