Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izotalantóza
čára spojující místa se stejnými hodnotami termické kontinentality klimatu vyjádřené nejčastěji roční amplitudou teploty vzduchu. Je druhem izokontinentály.
angl: isotalantose slov: izotalantóza něm: Isotalantose f rus: изоталана  1993-a2
podpořila:
spolupracují: