Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izotalantóza
čára spojující místa se stejnými hodnotami termické kontinentality klimatu vyjádřené nejčastěji roční amplitudou teploty vzduchu. Je druhem izokontinentály.
angl: isotalantose slov: izotalantóza rus: изоталана něm: Isotalantose f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: