Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izotalantóza
zast. označení izoamplitudy spojující místa se stejnou průměrnou roční amplitudou teploty vzduchu. Lze ji řadit i mezi izokontinentály, a to z hlediska termické kontinentality klimatu.
Termín zavedl rakouský geograf A. Supan v r. 1880. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ταλάντωσις [talantósis] „vážení, kolísání“, čímž odkazuje na výraznější roční chod teploty vzduchu v kontinentálním klimatu.
angl: isotalantose; slov: izotalantóza; něm: Isotalantose f; rus: изоталана  1993-a2
podpořila:
spolupracují: