Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

druh oblaku
základní kategorie mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Vystihuje podstatné znaky vzhledu oblaku, které se jeví pozorovateli na zemském povrchu. Každý oblak, který se vyskytuje v troposféře, lze zařadit do jednoho z následujících 10 druhů: cirrus (Ci), cirrocumulus (Cc), cirrostratus (Cs), altocumulus (Ac), altostratus (As), nimbostratus (Ns), stratocumulus (Sc), stratus (St), cumulus (Cu), cumulonimbus (Cb). Jeden a týž oblak nemůže současně náležet k více druhům, takže označení druhů se u téhož oblaku vzájemně vylučují.
angl: cloud genus (pl. genera); slov: druh oblaku; něm: Wolkengattung f; fr: genre de nuage m; rus: род облака  1993-b2
podpořila:
spolupracují: