Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

humilis
(hum) – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu kup malého vert. rozsahu, které se jeví jako zploštělé. Užívá se u druhu cumulus. Termín humilis poprvé užil belgický meteorolog J. Vincent v Atlasu oblaků, vydaném v Bruselu v r. 1907. Viz též oblak kupovitý, mediocris, congestus.
angl: humilis slov: humilis něm: humilis rus: плоские  1993-a2
podpořila:
spolupracují: