Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr družicový sondážní
syn. sounder – radiometr na meteorologické družici, jehož primárním zaměřením je družicová sondáž atmosféry, doplňující radiosondážní nebo další měření ze zemského povrchu. Např. družice MTG, konkrétně MTG-S, bude vybavena sondážním radiometrem IRS.
angl: sounder; slov: sondážny družicový rádiometer; rus: исследовательский спутник, спутниковый зондировщик  2014
podpořila:
spolupracují: