Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometr družicový sondážní
(sounder) – obecné označení pro družicové radiometry, jejichž primárním zaměřením je pořizování trojrozměrných polí meteorologických charakteristik atmosféry, doplňujících aerologická sondážní data. Data z družicových sondážních radiometrů jsou společně s aerologickými a pozemními daty základními vstupními daty numerických předpovědí počasí. Viz též sondáž atmosféry družicová.
angl: satellite sounder slov: sondážny družicový rádiometer rus: исследовательский спутник, спутниковый зондировщик (жаргон)  2014
podpořila:
spolupracují: