Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona stacionární
angl: stationary anticyclone slov: stacionárna anticyklóna něm: stationäre Antizyklone rus: стационарный антициклон fr: anticyclone stationnaire  1993-a1
podpořila:
spolupracují: