Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona stacionární
angl: stationary anticyclone; slov: stacionárna anticyklóna; něm: stationäre Antizyklone f; fr: anticyclone stationnaire; rus: стационарный антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: