Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor stenoklimagenní
slov: stenoklimagénny faktor; rus: стеноклимогенный фактор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: