Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní horizontální
angl: horizontal temperature gradient slov: horizontálny teplotný gradient něm: horizontaler Temperaturgradient m fr: gradient horizontal de température m, gradient thermique horizontal m rus: горизонтальный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: