Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dekáda
období deseti po sobě následujících dnů začínajících 1., 11. a 21. dne v měsíci (poslední dekáda končí posledním dnem v měsíci). Používá se při podrobnějším rozboru klimatického režimu jednoho nebo více meteorologických prvků, když měs. období je pro daný účel považováno za příliš dlouhé. Někdy se termínu dekáda nespr. používá i ve smyslu desetiletí (správně decennium). Viz též pentáda.
angl: dekad slov: dekáda něm: Dekade f rus: декада fr: décade f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: