Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vztlak
dynamické meteorologii označení pro vertikálně orientovanou výslednici síly zemské tíže a hydrostatické (aerostatické) vztlakové síly, které působí na vzduchovou částici. V případě, že je výslednice těchto sil orientována k zemskému povrchu, mluvíme obvykle o záporném vztlaku. Na rozdíl od dynamické meteorologie se v mechanice tekutin vztlakem rozumí pouze hydrostatická vztlaková síla. Používání termínu (archimédovská) vztlaková síla jako syn. vztlaku v dynamické meteorologii proto není vhodné. Viz též metoda částice.
angl: buoyancy slov: vztlak rus: плавучесть  2014
podpořila:
spolupracují: