Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vztlak
dynamické meteorologii označení pro vertikálně orientovanou výslednici síly zemské tíže a vztlakové síly působící na danou vzduchovou částici. V případě, že je výslednice těchto sil orientována od zemského povrchu, mluvíme o kladném vztlaku, v opačném případě o záporném vztlaku. V důsledku toho vzniká vertikální pohyb uvažované vzduchové částice směrem vzhůru při kladném, resp. dolů při záporném vztlaku. V meteorologii je dominantním faktorem vztlaku hydrostatická složka vztlakové síly, daná Archimédovým zákonem; v aerodynamice jsou naopak rozhodující dynamické složky vztlaku, vznikající při obtékání profilu tělesa (např. křídla letadla) vzdušným proudem. V obecné mechanice tekutin se nicméně vztlakem obvykle rozumí pouze vztlaková síla. Viz též konvekce.
angl: buoyancy slov: vztlak rus: плавучесть  2014
podpořila:
spolupracují: