Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie všeobecná
slov: všeobecná klimatológia; něm: allgemeine Klimatologie f; rus: общая климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: