Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie všeobecná
slov: všeobecná klimatológia něm: allgemeine Klimatologie f rus: общая климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: