Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba slunečního svitu
časový interval, po který svítilo slunce, vyjádřený zpravidla v pravém slunečním čase, např. od 10.45 do 11.32 h. Viz též trvání slunečního svitu.
angl: sunshine duration slov: doba slnečného svitu něm: Sonnenscheindauer f fr: durée d'ensoleillement f, durée d'insolation f rus: продолжительность солнечного сияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: