Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výparoměr GGI 3000
starší typ výparoměru, na stanicích ČHMÚ nahrazovaný po roce 2000 výparoměrem EWM.
angl: evaporimeter GGI 3000; slov: výparomer GGI 3000; rus: испаритель ГГИ-3000  1993-a3
podpořila:
spolupracují: