Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výparoměr GGI 3000
starší typ výparoměru, na stanicích ČHMÚ nahrazovaný po roce 2000 výparoměrem EWM.
angl: evaporimeter GGI 3000 slov: výparomer GGI 3000 rus: испаритель ГГИ-3000  1993-a3
podpořila:
spolupracují: