Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozpad anticyklony
konečné stádium vývoje anticyklony, kdy ustává anticyklonální cirkulace a tlakový útvar zaniká. Rozpadající se anticyklona je obvykle teplou anticyklonou lépe vyjádřenou na výškových mapách než u zemského povrchu. Viz též anticyklolýza, slábnutí anticyklony.
angl: anticyclolysis; slov: rozpad anticyklóny; něm: Antizyklonenauflösung f; rus: размывание антициклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: