Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

suma záporných teplot
charakteristika teplotního režimu místa nebo oblasti v chladném roč. období počítaná obvykle jako součet všech záporných denních průměrů teploty zaznamenaných během mrazového období. Charakteristika se používá k vyjádření tuhosti zimy.
angl: accumulated negative temperatures, sum of cold temperatures slov: záporná teplotná suma něm: Summe der negativen Temperaturen f rus: сумма отрицательных температур  1993-a3
podpořila:
spolupracují: