Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr horský
rtuťový tlakoměr se stupnicí prodlouženou do nízkých hodnot tlaku, jímž lze měřit tlak vzduchu ve zvětšeném rozpětí nadm. výšek, tj. od 0 asi do 3 000 m. Bývá konstruován shodně jako staniční tlakoměr. Pro měření tlaku vzduchu na horských stanicích na území ČR se už rtuťové tlakoměry nepoužívají.
angl: mountain barometer slov: horský tlakomer rus: горный барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: