Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak mateřský
druh oblaku, z něhož vývojem vzniká oblak jiného druhu. Morfologická klasifikace oblaků rozlišuje dva způsoby takového vývoje; změní-li se pouze část oblaku, používáme při označení výsledného oblaku příponu genitus, změní-li se oblak jako celek, používáme příponu mutatus. K označení druhu nově vzniklého oblaku se pak připojuje přívlastek utvořený z názvu druhu mateřského oblaku s příslušnou příponou. Např. stratocumulus cumulogenitus (Sc cugen), cumulus stratocumulomutatus (Cu scmut).
angl: mother-cloud slov: materský oblak něm: Mutterwolke f rus: материнское облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: