Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota
jedna ze zákl. fyz. veličin. Je mírou stř. kinetické energie termického pohybu molekul a její jednotkou je v soustavě SI kelvin (K). V met. praxi se však teplota vzduchu nebo půdy dodnes nejčastěji udává ve stupních Celsiovy teplotní stupnice. Viz též stupnice teplotní Kelvinova, stupnice teplotní Fahrenheitova.
angl: temperature slov: teplota rus: температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: