Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota
jedna ze zákl. fyz. veličin. Je mírou stř. kinetické energie termického pohybu molekul a její jednotkou je v soustavě SI kelvin (K). V met. praxi se používají především teplota vzduchu a teplota půdy, které se nejčastěji udávají ve stupních Celsiovy teplotní stupnice. Viz též stupnice teplotní Kelvinova, stupnice teplotní Fahrenheitova.
angl: temperature slov: teplota něm: Temperatur f rus: температура  1993-a2
podpořila:
spolupracují: