Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna fénová
podle K. Keila a S. P. Chromova označení pro vlnové proudění za horskou překážkou.
angl: foehn wave, mountain wave; slov: föhnová vlna; něm: Föhnwelle f, Leewelle f; rus: фёновая волна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: