Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlna fénová
podle K. Keila a S. P. Chromova označení pro vlnové proudění za horskou překážkou.
angl: foehn wave, mountain wave slov: föhnová vlna něm: Föhnwelle f, Leewelle f rus: фёновая волна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: