Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den s mlhou
charakteristický den, v němž byla kdykoliv během 24 hodin na meteorologické stanici zaznamenána mlha.
angl: fog day; slov: deň s hmlou; něm: Nebeltag m; fr: jour de brouillard; rus: туманный день  2020
podpořila:
spolupracují: