Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém oblačný frontální
sled oblaků, které se vyskytují na teplé, studené či okluzní frontě, bezprostředně na sebe navazují a souvisejí s procesy, které v oblasti frontální plochy probíhají. Např. typický oblačný systém teplé fronty se skládá z oblaků druhu cirrus, cirrostratus, altostratus a nimbostratus.
angl: frontal cloud system; slov: frontálny oblačný systém; něm: frontales Wolkensystem n; rus: фронтальная облачная система  1993-a2
podpořila:
spolupracují: