Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klasifikace klimatu genetická
členění Země nebo její části do regionů vymezených z hlediska geneze klimatu, zejména podle všeobecné cirkulace atmosféry. Tento způsob hrál významnou roli v minulosti, neboť na rozdíl od efektivní klasifikace klimatu nevyžaduje znalost hodnot klimatických prvků. Schematičnost genetických klasifikací však zároveň brání jejich detailnějšímu využití. K nejznámějším patří Flohnova klasifikace klimatu a Alisovova klasifikace klimatu.
angl: genetic climate classification slov: genetická klasifikácia klímy rus: генетическая классификация климатов něm: genetische Klimaklassifikation f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: