Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pohyby vzduchu sestupné
vertikální pohyby vzduchu v atmosféře, které směřují dolů směrem k zemskému povrchu. Patří k nim zejména sestupné pohyby, které:
a) kompenzují konv. výstupné pohyby;
b) vznikají při obtékání orografických překážek, např. v sestupné části vln ve vlnovém prouděnízávětří horských hřebenů;
c) jsou typické pro oblasti vysokého tlaku vzduchu, zejména pro centrální části anticyklon a hřebenů vysokého tlaku vzduchu;
d) se projevují jako výkluzné pohyby teplého vzduchu na katafrontách;
e) se vyskytují na zvlněné spodní hranici vrstvy s inverzí teploty vzduchu.
angl: downdraft movements of air slov: zostupné pohyby vzduchu rus: нисходящие движения воздуха něm: absinkende Luft f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: