Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta brízová
obdoba atmosférické fronty v mezosynoptickém měřítku, která je možným důsledkem rozdílných tepelných vlastností vodní plochy a pevniny. Brízová fronta se formuje ve spodní troposféře v zóně konvergence mezi horiz. složkou brízové cirkulace a pozaďovým prouděním, v případě mořské nebo jezerní brízy nad pevninou, v případě pevninské brízy nad vodní plochou. V některých dnech v pokročilejších ranních hodinách se mohou vyskytnout oba druhy brízové fronty současně. Výraznost brízové fronty daná velikostí horiz. teplotního gradientu napříč frontou závisí na rozdílu teploty mezi vodní plochou a pevninou, který podmiňuje intenzitu brízové cirkulace, i na denní a roční době.
angl: breeze front slov: brízový front  2019
podpořila:
spolupracují: