Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

větry Bersonovy západní
záp. větry ve stratosféře nad centrální částí tropického pásma, které se zde vyskytují současně s východními větry Krakatoa, s nimiž se v různých výškách vrstvy od 20 do 35 km periodicky střídají v rámci kvazidvouleté oscilace. Byly objeveny něm. meteorologem A. Bersonem roku 1908 (Süring, 1910), kdy vanuly ve spodních hladinách uvedené vrstvy, což vedlo k chybné představě o jejich trvale nižší výšce oproti větrům Krakatoa.
angl: Berson's winds slov: Bersonove západné vetry rus: западные ветры в тропиках  1993-a3
podpořila:
spolupracují: