Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přemetáni kouřové vlečky
jeden z tvarů kouřové vlečky, jenž je charakteristický hadovitým vzhledem vlečky ve vert. řezu. Je nejčastěji způsoben vert. konv. proudy a velkými turbulentnímí víry, zejména při instabilním zvrstvení vzduchu a při slabém až mírném horiz. proudění. U zdrojů znečišťování ovzduší se silným termickým vznosem kouřové vlečky se vyskytuje jen sporadicky.
angl: looping slov: horizontálne vírenie dymovej vlečky něm: schleifenförmige Rauchfahne f rus: волнообразный факел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: