Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnováha konvekční
angl: convective equilibrium slov: konvekčná rovnováha rus: конвективное равновесие něm: konvektives Gleichgewicht n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: