Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zóna frontální klimatologická
prům. poloha některé frontální zóny na klimatologických mapách za určité delší období. Poloha frontální klimatologické zóny úzce souvisí s prům. polohou hlavních akčních center atmosféry.
angl: climatological frontal zone slov: klimatologická frontálna zóna rus: климатическая фронтальная зона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: