Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zóna frontální klimatologická
prům. poloha některé frontální zóny na klimatologických mapách za určité delší období. Poloha frontální klimatologické zóny úzce souvisí s prům. polohou hlavních akčních center atmosféry.
angl: climatological frontal zone; slov: klimatologická frontálna zóna; něm: klimatische Frontalzone f; rus: климатическая фронтальная зона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: