Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

erupce chromosférická
náhlé, několik minut až několik desítek minut trvající zjasnění flokulového pole ve sluneční chromosféře, typické pro období zesílené sluneční aktivity. Tyto erupce jsou mohutným zdrojem rentgenového, ultrafialového a korpuskulárního záření. Významně ovlivňují sluneční vítr a toky slunečního kosmického záření zasahující Zemi.
angl: solar flare slov: chromosférická erupcia něm: chromosphärische Eruption f, Sonneneruption f fr: éruption chromosphérique f rus: солнечная всппышка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: