Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

erupce chromosférická
angl: solar flare; slov: chromosférická erupcia; něm: chromosphärische Eruption f, Sonneneruption f; fr: éruption chromosphérique f; rus: солнечная всппышка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: