Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

erupce chromosférická
náhlé, několik minut až několik desítek minut trvající zjasnění oblasti flokulového pole na Slunci. Chromosférické erupce jsou mohutným zdrojem slunečního krátkovlnného i korpuskulárního záření a kosmického záření. Viz též činnost sluneční.
angl: solar flare slov: chromosférická erupcia rus: солнечная всппышка něm: chromosphärische Eruption f fr: éruption chromosphérique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: