Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

znečištění ovzduší očekávané
angl: expected air pollution slov: očakávané znečistenie ovzdušia něm: erwartete Luftverunreinigung f rus: ожидаемое загрязнение воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: