Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

znečištění ovzduší očekávané
angl: expected air pollution; slov: očakávané znečistenie ovzdušia; něm: erwartete Luftverunreinigung f; rus: ожидаемое загрязнение воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: