Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

topoklimatologie
syn. klimatologie terénní – část klimatologie zabývající se topoklimatem. Jejím cílem je posoudit, do jaké míry a jakým způsobem se v procesu geneze klimatu uplatňuje především reliéf povrchu a dále vyčleňování klimatických jednotek neboli klimatopů, zvláště na základě terénních klimatických (topoklimatologických) měření. Viz též měření meteorologické terénní ambulantní.
angl: topoclimatology slov: topoklimatológia něm: Geländeklimatologie f, Topoklimatologie f rus: климатология местности, топоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: