Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jevy meteorologické nebezpečné
syn. jevy povětrnostní nebezpečné – meteorologické jevy, které při dostatečné intenzitě nebo nepříznivé kombinaci přerůstají v povětrnostní ohrožení. Viz též počasí nebezpečné, výstraha před nebezpečnými meteorologickými jevy všeobecná, GAMET, informace SIGMET, informace AIRMET.
angl: dangerous meteorological phenomena, dangerous weather phenomena; slov: nebezpečné meteorologické javy; něm: gefährliche meteorologische Ereignisse f/pl, gefährliche Wetterereignisse f/pl; rus: опасные метеорологические явления  1993-a3
podpořila:
spolupracují: