Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pohyb vzduchu výkluzný
výstupný pohyb teplého vzduchu na anafrontě. Tyto pohyby jsou typické zejména pro teplé fronty při nasouvání teplé vzduchové hmoty nad studený vzduch. Setkáváme se s nimi i u studených front prvého druhu, zatímco na studených frontách druhého druhu se mohou vyskytovat pouze v nižších hladinách. Ve vyšších partiích je studená fronta druhého druhu vždy katafrontou.
angl: upslide movement of air; slov: výklzný pohyb vzduchu; něm: Aufgleitbewegung f; rus: восходящие скольжения воздуха  1993-b3
podpořila:
spolupracují: