Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ovlivňování počasí umělé
každý umělý zásah člověka do přirozeného průběhu atm. procesů cestou zpravidla krátkodobé a lokální změny fyz. nebo chem. vlastností části atmosféry technickými prostředky. Je to především ovlivňování vývoje oblaků, srážek a mlh, zeslabení nebo likvidace přízemních mrazíků apod. Patří sem i tzv. antropogenní ovlivňování počasí jako označení pro obvykle nežádoucí ovlivňování průběhu počasí negativními účinky lidské činnosti, zejména průmyslu a energetiky. Umělé ovlivňování počasí může mít význam v různých oborech, zejména v zemědělství, dopravě, ve vojenství atd. Viz též infekce oblaků umělá, ventilátory protimrazové.
angl: artificial weather modification slov: umelé ovplyvňovanie počasia něm: künstliche Wetterbeeinflussung f rus: искусственное воздействие на погоду  1993-a3
podpořila:
spolupracují: