Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita geostrofická
vert. složka vorticity rychlosti geostrofického větru. Pole geostrofické rel. vorticity je úzce spjato s rozložením tlakových útvarů v atmosféře.
angl: geostrophic vorticity; slov: geostrofická vorticita; něm: geostrophische vorticity f; rus: геострофический вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: