Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vorticita geostrofická
vert. složka vorticity rychlosti geostrofického větru. Pole geostrofické rel. vorticity je úzce spjato s rozložením tlakových útvarů v atmosféře.
angl: geostrophic vorticity slov: geostrofická vorticita něm: geostrophische vorticity f rus: геострофический вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: