Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické z letadel během letu
angl: aircraft meteorological observation slov: meteorologické pozorovanie z lietadiel počas letu něm: meteorologische Flugzeugbeobachtung rus: самолетное метеорологическое наблюдение  1993-b3
podpořila:
spolupracují: