Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické z letadel během letu
angl: aircraft meteorological observation slov: meteorologické pozorovanie z lietadiel počas letu rus: самолетное метеорологическое наблюдение něm: meteorologische Flugzeugbeobachtung  1993-b3
podpořila:
spolupracují: