Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona skagerrakská
cyklona, vznikající v důsledku orografické cyklogeneze v závětří Skandinávského pohoří při sz. proudění.
angl: Skagerrak cyclone slov: skagerrakská cyklóna něm: Skagerrak-Zyklone f rus: скагерракский циклон fr: dépression de Skagerrak f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: