Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž atmosféry letadlová
sondáž atmosféry prováděná letadlovou meteorologickou stanicí, a to ve formě meteorologického pozorování z letadel během letu nebo v rámci letadlového průzkumu počasí. Stoupá-li letadlo v prostoru letiště, třeba i s krátkými úseky vodorovného letu, jedná se o vertikální letadlovou sondáž atmosféry. Je-li prováděno měření při letu po trati, označuje se letadlová sondáž jako horizontální sondáž atmosféry.
angl: aircraft sounding; slov: lietadlová sondáž atmosféry; něm: Flugzeugsondierung f; rus: самолетное зондирование  1993-b3
podpořila:
spolupracují: