Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší letadlová
sondáž ovzduší prováděná pomocí zařízení nesených letadlem. Tímto způsobem se obvykle měří teplota a vlhkost vzduchu, provádí se pozorování oblačnosti, turbulence, námrazy, popř. dalších meteorologických prvků a jevů. Stoupá-li letadlo v prostoru letiště, třeba i s krátkými úseky vodorovného letu, jedná se o vertikální letadlovou sondáž ovzduší. Je-li prováděno měření a pozorování při letu po trati, označuje se letadlová sondáž ovzduší jako horizontální. Viz též průzkum počasí letadlový, zálet počasí.
angl: aircraft sounding slov: lietadlová sondáž ovzdušia něm: Flugzeugsondierung f rus: самолетное зондирование  1993-a3
podpořila:
spolupracují: