Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tendence tlaková advekční
složka tlakové tendence způsobená přesunem tlakových útvarů, tedy nikoliv jejich vývojem a dalšími vlivy.
angl: advective pressure tendency slov: advekčná tlaková tendencia něm: advektive Luftdrucktendenz f rus: адвективная барическая тенденция, адвективная тенденция давления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: