Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tendence tlaková advekční
složka tlakové tendence způsobená přesunem tlakových útvarů, tedy nikoliv jejich vývojem a dalšími vlivy.
angl: advective pressure tendency; slov: advekčná tlaková tendencia; něm: advektive Luftdrucktendenz f; rus: адвективная барическая тенденция, адвективная тенденция давления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: