Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouky duhové podružné
úzké barevné oblouky, které se vyskytují uvnitř hlavní nebo vně vedlejší duhy; častěji se objevují u vedlejší duhy. Jde o interferenční jev související s uplatněním optického principu minimální odchylky. Někteří autoři používají pro duhové podružné oblouky méně vhodného označení „duhy sekundární“. Duhové podružné oblouky jsou jedním z fotometeorů.
angl: supernumerary bows, supernumerary rainbows slov: podružné dúhové oblúky něm: Nebenregenbogen m rus: дополнительная радуга, побочная допольнительная радуга  1993-a3
podpořila:
spolupracují: