Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoterma redukovaná
izoterma sestrojená z hodnot teploty vzduchu redukované na hladinu moře, případně na jinou nadm. výšku. Viz též izoterma aktuální.
angl: reduced isotherm slov: redukovaná izoterma něm: reduzierte Isotherme f rus: изотерма приведенная к уровню моря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: