Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie technická
syn. klimatologie inženýrská – klimatologie aplikovaná v technice. Poskytuje klimatologické podklady k realizaci investičních záměrů, pro urbanistické řešení územních celků, problematiku životního prostředí, zřizování a provoz složitých technol. zařízení, pro výstavbu inženýrských sítí (např. kanalizace), vnějších el. vedení, vysokých komínů, rozhlasových a televizních vysílačů, pro vodohosp. účely, zeměď. praxi apod. Klimatologické podklady se sestavují na základě archivovaného klimatologického materiálu nebo se opírají o výsledky terénního klimatologického průzkumu.
angl: technical climatology slov: technická klimatológia rus: техническая климатология něm: Ingenieur-Klimatologie f, technische Klimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: