Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze vlhkosti vzduchu
vzrůst absolutní vlhkosti vzduchu, popř. měrné vlhkosti nebo směšovacího poměru vodní páry v atmosféře s výškou v určité vertikálně omezené vrstvě. Vytváří se především v mezní vrstvě atmosféry v noci a v zimě pod teplotními zadržujícími vrstvami. Má mimo jiné význam pro šíření centimetrových elmag. vln v troposféře.
angl: moisture inversion slov: inverzia vlhkosti vzduchu něm: Feuchteinversion f rus: инверсия влажности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: