Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima polární
obecné označení pro klima polárních oblastí. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližněodpovídá sněhové klima, v Alisovově klasifikaci klimatu pak arktické klima a antarktické klima.
angl: polar climate; slov: polárna klíma; něm: polares Klima n; rus: полярный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: