Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima polární
obecné označení pro klima polárních oblastí. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližněodpovídá sněhové klima, v Alisovově klasifikaci klimatu pak arktické klima a antarktické klima.
angl: polar climate slov: polárna klíma něm: polares Klima n rus: полярный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: