Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická mobilní
meteorologická stanice instalovaná dočasně na místě, kde není stálá met. stanice nebo kde je třeba provádět specializovaná měření. Mobilní met. stanice může provádět přízemní i aerologická měření.
angl: mobile weather station slov: mobilná meteorologická stanica něm: mobile meteorologische Station f, mobile Wetterstation f rus: подвижная метеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: