Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr elektrický
teploměr, jehož čidlo má el. vlastnosti závislé na teplotě. Nejčastěji se užívají odporové teploměry s kovovými vodiči nebo polovodiči a termočlánky. V porovnání se skleněnými teploměry mají zpravidla podstatně nižší setrvačnost a menší rozměry čidla. V běžné praxi postupně nahrazují teploměry kapalinové. Na meteorologických stanicích ČR se používají odporová platinová čidla Pt100.
angl: electrical thermometer slov: elektrický teplomer něm: elektrisches Thermometer n rus: электрический термометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: