Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna horská
méně vhodné označení pro vlnové proudění za horskou překážkou.
angl: mountain wave; slov: horská vlna; něm: Gebirgswelle f; rus: волна препятствия, горная волна  1993-a2
podpořila:
spolupracují: